ผลงานครู

เรียนรู้กับครูเพ็ญประภา

 

1> ความสำเร็จของYC

 

2> เครือข่ายYC

 

3> สานฝันปันรัก

 

4> แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

 

5> ความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขก.2ตอนที่1

 

6> ความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขก.2ตอนที่2

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien