วิทยาศาสตร์

 
     
 

นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
     
 

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด  จิตระบอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
DSC_9752_copy_resize.jpg   
นางสำราญ  สุสี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราภรณ์  เจริญสุข

ครูชำนาญการพิเศษ


ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางรัชนีย์  ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนมจิตร  ประทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐาปณีย์  เขาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
     

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien