วิทยาศาสตร์

 
     
 

นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
     
นางธันยพร  แบนอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  บัวช่วย
ครูเชี่ยวชาญ

นางพัชราภรณ์ เจริญสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

     
DSC_9740_copy_resize.jpg    
นางสำราญ  สุสี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวประกายดาว แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางรัชนีย์  ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนมจิตร  ประทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐาปณีย์  เขาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
     

ผู้อำนวยการ

S  90652787 0 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

rongBoy

นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien