นางกนกพรรณ  พลวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     


 

 

 

นางนิตยา  ภูวประภากร
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
kanokpan  
 นางกนกพรรณ  พลวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวศศิธร  อัฑฒพงศ์พิเชษฏฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์  สิงห์สุ

พนักงานราชการ 

     
 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien