แนะแนว

 
 
 
  นางสาวจุฬารัตน์  สมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว
 
   
นางเพ็ญประภา     ซุยกระเดื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ 
     
     

ผู้อำนวยการ

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa