แนะแนว

 
 
 
  นางสาวจุฬารัตน์  สมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว
 
   
นางเพ็ญประภา     ซุยกระเดื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ 
     
     

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa