ติดต่อเรา

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ( สมาน สุเมโธ) ตั้งอยู่เลขที่ 355 ถนนขอนแก่น – ยางตลาด บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien