ภาษาต่างประเทศ

 
   

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
DSC_9675_copy_resize.jpg   suwat.jpg
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
atjanee  
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาคริต  พิลาดา
ครูภาษาจีน
     
     

 

   
     

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien