ศิลปะ

 
 
 
                  นางนารี  วานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
  นายบัณฑิต ไชยปัญหา    นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครูอัตรจ้าง
   

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa