ผลงานครู

เรียนรู้กับครูเพ็ญประภา

 

1> ความสำเร็จของYC

 

2> เครือข่ายYC

 

3> สานฝันปันรัก

 

4> แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

 

5> ความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขก.2ตอนที่1

 

6> ความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขก.2ตอนที่2