พรรณางาน

 

พรรณางาน ขก.2
 
พรรณางานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)