คู่มือ AcuLe@rn

    สำหรับห้องเรียนไร้พรมแดน AcuLe@rn คือคู่มือที่ครูผู้สอนต้องทำการศึกษาไว้ ก่อนใช้ห้องสอน ภายในบรรจุด้วยวิธีการใช้กระดาน ActivBoard คอมพิวเตอร์ แท็บแลท และคู่มือการควบคุมกล้อง 1 ไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด ประกอบด้วยไฟล์คู่มือ 5 ไฟล์ (รูปแบบเป็น PDF) ขนาดไฟล์ 105 MB

 

ดาวน์โหลดไฟล์ AcuLe@rnManual (zip)

การแสดงความเห็นถูกปิด