คู่มือ obeclms

     คู่มือการสมัคร Obeclms จัดทำโดยครูกฤตพล อินทรเสนลา เป็นคู่มือการสมัครเว็บ obeclms ภายในโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ทำสื่อการสอนออนไลน์ภายในโรงรียน รวมทั้งแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ สามารถให้นักเรียนเข้าทำข้อสอบ เก็บคะแนนได้ผ่านระบบ คู่มือเขียนละเอียดเข้าใจง่าย

ดาวนโหลดเอกสาร obeclms

การแสดงความเห็นถูกปิด