คู่มือ GotoKnow

     คู่มือฉบับนี้ สำหรับเว็บไซต์ Gotoknow.org เป็นเว็บบล็อกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อีกบล็อกหนึ่งที่สัญชาติไทยจ๋า ด้วยคุณสมบัติหลายอย่างที่จะทำให้ Gotoknow เป็นที่รู้จักกับผู้ใช้หลายคน ทั้งการใช้งานที่ง่าย ภาษาไทยที่เข้าใจได้ทุกเพศทุกวัย คู่มือนี้จัดทำขึ้นโดยครูกฤตพล อินทร์เสนลา ผู้สรรหาเว็บบล็อกดีดี มาฝากครูในโรงเรียน ครูทุกท่านจะได้ใช้บล็อกในการทำสื่อออนไลน์  เพื่อศิษย์รักของเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร gotoknow

การแสดงความเห็นถูกปิด